• februari

   8

   2019
  Byte av garagebelysning – BRF Breitenfeld

  Byte av garagebelysning – BRF Breitenfeld

    Energibesparande belysning i garage Floreas har nu även gjort energibesparande åtgärder i P-huset hos BRF Breitenfeld. Vi har bland annat bytt ut drygt 40 äldre armaturer mot nya moderna LED-armaturer. Eftersom inte bara energibesparing är viktigt utan även trygghet för de boende, därför har vi kombinerat rörelsedetekterad LED-belysning med LED-armaturer som har konstant ljusflöde

  • oktober

   23

   2018
  Trapphusrenoveringar på Friggagatan

  Trapphusrenoveringar på Friggagatan

    Trapphusrenoveringar på Friggagatan (Projektet nu avslutat.) Nu har vi även startat upp trapphusrenovering på Friggagatan. Trapphusen skall målas om samt få ny belysning till rörelsestyrda LED-armaturer och branddörrar som kommer att utrustas med automatiska dörrstängare m.m.   Branddörrar uppställda med kilar eller uppknutna med snören är en allvarlig brist i brandskyddet som ofta förbises.

  • mars

   1

   2018
  Ny webbsida

  Ny webbsida

  Vår nya webbsida lanserades i mars 2018 av reklambyrån Xtrovert Media i Göteborg. Webbsidan kommer att byggas ut efterhand.

© 2019 Floreas Bygg & Förvaltning
Webbproduktion: Xtrovert Media Reklambyrå