• oktober

    23

    2018
  • 3198
Trapphusrenoveringar på Friggagatan

Trapphusrenoveringar på Friggagatan

 

Trapphusrenoveringar på Friggagatan
(Projektet nu avslutat.)

Nu har vi även startat upp trapphusrenovering på Friggagatan. Trapphusen skall målas om samt få ny belysning till rörelsestyrda LED-armaturer och branddörrar som kommer att utrustas med automatiska dörrstängare m.m.

Trapphusrenoveringar på Friggagatan utförs av Floreas Bygg & Förvaltning

Trapphusrenoveringar med bl.a. målning och installation av automatiska dörrstängare vid brand på Friggagatan utförs av Floreas Bygg & Förvaltning

 


Branddörrar uppställda med kilar eller uppknutna med snören är en allvarlig brist i brandskyddet som ofta förbises. Det händer så lätt och ofta utan större eftertanke, t.ex. en varm sommardag eller för att underlätta vid omflyttning eller byggnadsarbeten. En enkel metod för att undvika problemen är att ge efter för behovet och låta dörren ställas upp, men då med en automatisk branddörrstängning.

© 2019–2020 Floreas Bygg & Förvaltning
Webbproduktion: Xtrovert Media Reklambyrå